เด็กสมัยก่อนไม่มีแหล่งความรู้ต้องอาศัยฝึกเป็นนักสังเกตุเอง เด็กสมัยนี้เชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ต้องพึ่งพาความรู้จากพ่อแม่เพราะมีแหล่งค้นคว้าด้วยตัวเอง
1
โฆษณา