แตกต่างเพราะการเลี้ยงดูแตกต่าง พ่อแม่ไม่กลัวเราทุกข์​ยาก แต่เราเลี้ยงลูกกลัวลูกทุกข์​ยาก
บุคคลเรียนรู้และเติบโตจากความทุกข์ยาก​ ไม่ใช่ความสุขสบาย
  • 1
โฆษณา