12 ธ.ค. 2022 เวลา 07:49 • ธุรกิจ
"ทรู" ครองที่ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ปี 2022 ใน Emerging Market กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน บทพิสูจน์ผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งมั่นก้าวสู่เทคคอมปานีที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ส่งท้ายปีกับความภาคภูมิใจครั้งประวัติศาสตร์ขององค์กรไทยในเวทีความยั่งยืนระดับโลก...S&P Global ประกาศผลดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ปี 2022
โดยกลุ่มทรู ยังคงครองอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยคะแนนประเมินรวมสูงสุด 93 จาก 100 คะแนน ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของโลก โดดเด่นทั้งด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สิทธิมนุษยชน และการสร้างสรรค์นวัตกรรม และยังคงสถานะสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 6 ปีซ้อน
สะท้อนความเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับระดับสากล ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s : Heart Health Home พร้อมเดินหน้ามุ่งสู่การเป็นเทคคอมปานี สร้างคุณค่าระยะยาว เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมและขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
ซึ่งการเป็นที่ยอมรับในเวทีความยั่งยืนระดับโลกครั้งนี้ ตอกย้ำนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านความยั่งยืนบนเส้นทางที่ถูกต้องภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 3 H’s อันประกอบด้วย
Heart – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
Health - มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน
และ Home – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
โฆษณา