ต่างกันด้วยสภาพแวดล้อมสังคมและเทคโนโลยี่
สมัยก่อนมีลูกมากครอบครัวละ5-10คนเลี้ยงแบบพี่ดูน้อง อบอุ่น
อดบ้างกินบ้างก็หากินกันไปมีความรักใคร่ซึ่งกันและกัน
สมัยนี้ลูกน้อยความพร้อมมีครบตั้งแต่เกิด ไปโรงเรียนตั้งแต่3ขวบ
พ่อแม่ดูแลเต็มที่อะไรที่ตัวเองขาดมีหาให้ลูกครบหมด
สังคมเปลื่ยนไป ความเจริญเข้ามา เด็กฉลาดเก่งตั้งแต่เล็กๆ
ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้ตัว ทำอะไรเพื่อตัวเอง
สมัยก่อนทำเพื่อพี่น้อง พี่จบก่อนทำงานส่งน้องเรียน
หรือได้รับมอบหมายดูแลน้องแทนพ่อแม่
ส่งทอดกันเป็นทอดๆ
การละเล่นต่างกันยังไม่มีมือถือ
วิ่งไล่จับ สอนแอบ ช้อนปลาจับกบอยู่กับธรรมชาติ
ปัจจุบันอยู่กับมือถือ อยู่คนเดียวก็ได้
ทำให้มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้ให้อาจจะลดลง
การแบ่งบัน การพูดคุยกัน น้อยลง
การมีสัมมาคารวะ ก็หายไปด้วยพ่อแม่เลี้ยง
แบบเป็นเพื่อนกับลูก ครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้าตี
ด้วยยุคที่เปลื่ยนสังคมเปลื่ยนไป ก็ต้องยอมรับปรับ
เปลื่ยนไปตามกาลเวลา โลกเปลื่ยนคนก็ต้องเปลื่ยน
โฆษณา