13 ธ.ค. 2022 เวลา 02:20 • ไลฟ์สไตล์
1) เวลาจะพูดต่อหน้าคนเยอะๆ
2) เวลาเจอคนที่ถูกใจ แอบชอบเขา
3) เวลาไปเดินบนสะพานกระจกสูงๆ
โฆษณา