คนเรามีความมั่นใจเป็นของตัวเองได้ แต่อย่าเอาความมั่นใจของตัวเองไปทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีด้วย รู้ไหม
5 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา