13 ธ.ค. 2022 เวลา 06:52 • ความคิดเห็น
สำหรับผม
มันต้องส่วนควบ หรือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสุขด้วยว่า ต้องใช้เงินมาเกี่ยวข้องไหม
แต่สุดท้ายแล้ว ความสุข จริง ๆ เงินก็ซื้อไม่ได้ครับ
โฆษณา