13 ธ.ค. 2022 เวลา 23:39 • ข่าวรอบโลก
นิวซีแลนด์ออกกฎหมายห้ามคนรุ่นต่อไปซื้อบุหรี่ตลอดชีวิต
10
วันอังคารที่ผ่านมา รัฐบาลนิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่ชนิดที่พลิกโฉมกฎหมายใด ๆ ที่เคยมี
2
โดยเนื้อหาของกฎหมายห้ามผู้ที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2009 ซื้อบุหรี่
5
คำว่าห้ามซื้อบุหรี่ในที่นี้ หมายถึงห้ามซื้อตลอดไป หรือตลอดชีวิต
6
ทำให้ในทางปฏิบัติ เมื่อเวลาผ่านไป อายุขั้นต่ำของผู้ที่สามารถซื้อบุหรี่ได้ก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนในอีก 50 ปีข้างหน้า ผู้ที่ซื้อบุหรี่ได้จะต้องแสดงบัตรประชาชนว่ามีอายุ 63 ปีขึ้นไปเท่านั้น...
8
นอกจากการห้ามคนรุ่นต่อไปซื้อบุหรี่ตลอดชีวิตแล้ว กฎหมายนี้ยังลดจำนวนร้านที่ได้รับอนุญาตให้ขายบุหรี่จากเดิม 6,000 ร้าน เหลือเพียง 600 ร้าน เพื่อลดโอกาสการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายบุหรี่
8
รวมทั้งยังบังคับให้มีการลดปริมาณนิโคตินในบุหรี่ลงอีกด้วย
4
เป้าหมายหลักของนิวซีแลนด์คือการทำให้นิวซีแลนด์กลายเป็นประเทศปลอดบุหรี่ อย่างเร็วที่สุดคือภายในปี 2025
14
Ayesha Verrall รัฐมนตรีสาธารณสุขนิวซีแลนด์กล่าวว่า ..
1
ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอนุญาตให้ขายสินค้าที่ฆ่าคนครึ่งหนึ่งที่ซื้อมัน
27
กฎหมายนี้จะช่วยลดงบประมาณด้านสาธารณสุขลงได้มหาศาล
6
เราจะสร้างมรดกทางสุขภาพที่ดีให้แก่ลูกหลาน
12
แม้กฏหมายนี้จะผ่านสภาอย่างฉลุย แต่นักการเมืองฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยก็มี และมองว่ากฏหมายนี้กำลังทำลายร้านค้าปลีกรายย่อยจำนวนมาก
4
แถมการออกกฎหมายแบบปัจจุบันทันด่วนแบบนี้ จะสร้างปัญหาบุหรี่ในตลาดมืดขึ้นมาจนควบคุมไม่ได้
2
สำหรับเนื้อหาของกฎหมายนั้น ไม่ได้รวมไปถึงบุหรี่แบบไอ ที่กำลังได้รับความนิยมในนิวซีแลนด์...
3
ติดตามอ่านบทความได้ที่
โฆษณา