13 ธ.ค. 2022 เวลา 14:14 • ความคิดเห็น
ซื้อได้ เพราะถ้าไม่มีเงินจะซื้อไรไม่ได้เลย มีแต่ความทุกข์
โฆษณา