14 ธ.ค. 2022 เวลา 14:36 • ความคิดเห็น
บางเรื่องที่คนคิดบวกก็ต้องบวกถ้าบางเรื่องต้องคิดลบไว้ก่อนก็ต้องคิดลบมันไม่สามารถใช้การมองบวกกับทุกกรณีได้
โฆษณา