14 ธ.ค. 2022 เวลา 15:13 • ความคิดเห็น
ไม่ทำอะไรก็ไม่สามารถหยุดเวลาได้ ทำหรือไม่ เวลาก็หมดไป แล้วก็ยังไม่มีวิธีเพิ่มเวลาชีวิต พอใจอะไรก็ทำไปเถอะถ้าไม่ได้เดือดร้อนใคร
โฆษณา