💌"ถูกกระทำไม่ดีบีบคั้นทางจิตใจจนทำไม่ดี จากจิตใจที่ทุกข์กิเลสเป็นอกุศลอยู่เนืองนิจ จึงต้องปฏิบัติธรรมทุกๆวัน"☺
1
4 ถูกใจ
91 รับชม
  • 4
    โฆษณา