15 ธ.ค. 2022 เวลา 04:35 • หุ้น & เศรษฐกิจ
“Magic of Number”
Magic of Number คือ หมายเลข 25
25 เท่าของรายจ่ายต่อปีของตัวเราเอง เช่น รายจ่ายต่อปีเรา เท่ากับ 360,000 บาท X 25 = 9,000,000 บาท
ตัวเลขที่ได้ คือ มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน หรือ พอร์ตการลงทุนของเรา ที่ควรต้องเก็บสะสมให้ได้เพื่อสร้างพอร์ตอิสรภาพทางการเงิน สำหรับคนที่ค้นหาอิสรภาพทางการเงิน
เมื่อได้จำนวนสินทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนดังกล่าวแล้ว เราสามารถถอนเงินมาใช้ได้ปีละไม่เกิน 4% เพื่อดำรงชีพ โดยที่เงินจะยังสามารถเติบโตต่อเนื่องเทียบเคียงกับเงินเฟ้อในระดับ 3% ไปได้ในระยะยาว
สำหรับพอร์ตการลงทุนที่แนะนำสำหรับพอร์ตอิสรภาพทางการเงิน คือ
-หุ้น 75%
-ตราสารหนี้ 20%
-ตลาดเงิน หรือ เงินฝาก 5%
ช่วงสะสมพยายามเก็บออมลงทุนให้มากตามแนวทางการลงทุนที่ตนเองถนัด ซึ่งแนะนำทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอผ่านกองทุนรวมอิงดัชนีหุ้นทั่วโลก หรือ ดัชนีหุ้นที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกา เพื่อสร้างความเติบโตในระยะยาว
ค้นหาไลฟ์สไตล์ชีวิตในเจอ ยิ่งเรียบง่าย ยิ่งถึงเป้าหมายอิสรภาพทางเงินได้ไว
#บันทึกการลงทุนแนวPassive
โฆษณา