15 ธ.ค. 2022 เวลา 08:31 • สุขภาพ
[แถลงการณ์สำนักพระราชวัง] สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระประชวร
18
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมเวลา 18.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะ เข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
10
ในระหว่างที่ทรงทำการฝึก ทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัย
12
คณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนิน ไปปฐมพยาบาล ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา พระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่ง
9
จากนั้นได้เชิญเสด็จประทับ เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายตรวจพระวรกายอย่างละเอียด และประทับรักษาพระองค์ต่อไป
11
โฆษณา