16 ธ.ค. 2022 เวลา 03:35 • หุ้น & เศรษฐกิจ
"สร้างมรดกผ่าน Index fund"
เป็นแนวความคิดหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอ นั้นคือการสร้างและสะสมทรัพย์สินการลงทุนผ่านกองทุนรวมอิงดัชนี หรือ index fund เป็นมรดกให้ลูกหลาน ในวันที่เราจากโลกนี้ไป
เหตุผลที่ผมเลือกใช้ Index Fund เป็นตัวเก็บมูลค่าของมรดก และไม่นิยมชมชอบในการเก็บสินทรัพย์แบบคนรุ่นเก่า เช่นที่ดิน หรือ ทองคำ เนื่องจากมองเห็นข้อดีของกองทุนรวมอิงดัชนี ดังนี้
1.จำหน่าย จ่าย โอน แบ่งมรดกง่าย
2.ไม่ต้องกลัวโจรปล้น
3.ไม่ต้องหาพื้นที่ใช้ดูแล เก็บรักษา
4.แปลงเป็นสินทรัพย์อื่นได้ง่าย
5.ยังไม่เสียภาษีครอบครอง
6.ระยะยาว มูลค่าเติบโตไปตามกลไกระบบทุนนิยม
7.ไม่มีวันสูญหายในเชิงมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุน ยกเว้น ระบบทุนนิยมล้มสลายทั้งโลก
และแน่นอนว่า กองทุนที่เลือกใช้ ก็คือ “กองทุนรวมอิงดัชนีหุ้นทั่วโลก หรือ ดัชนีหุ้นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกา ที่มีอัตราค่าใช้จ่ายต่ำ” ตัวเลือกนี้เท่านั้นในดวงใจ
เป็นแนวทางสร้างกองมรดกอย่างเรียบง่าย สะดวกสบายต่อการลงทุน บริหารและจัดการในภาพรวม ลองนำไปพิจารณาดูกันครับ
#บันทึกการลงทุนแนวPassive
โฆษณา