ความยาวระดับนี้ เรียกว่า Trench Coat ค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...