พ่อจดทะเบียน ในชื่อเราแต่เราไม่มีสิทธิ์ในโรงงานเลย เราควรทำยังไงดี ?
คำถามนี้ถูกลบ
เรียนรู้งานจากท่านและทำให้ท่านไว้วางใจให้ได้มากที่สุดค่ะ ในอนาคตท่านอาจวางมือให้คุณสานต่อได้ค่ะ
โฆษณา