เพราะเรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องของทุกคน
ภาวะโลกร้อน ลดได้ด้วยมือเรา
ภาวะโลกร้อนคือภาวะโลกร้อนในระยะยาวที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลก การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การตัดไม้ทำลายป่า และกระบวนการทางอุตสาหกรร... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา