17 ธ.ค. 2022 เวลา 15:47 • ความคิดเห็น
ในความคิดเราขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละบุคคลนะคะ
ถ้ายังรักกันอยู่ยังอยากอยู่ด้วยกันกลับมารอบนี้ก็อาจจะเคลียร์และคุยทำความเข้าใจให้รู้จักกันมากขึ้นได้
แต่บางคนคิดว่าถ้ากลับมาพยามต่อมันไม่ติดบางคนเสียดาย เวลา เลือกที่จะไม่กลับไปดีกว่า เช่นนั้นก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ความคิด แล้วแต่บริบทค่ะ
โฆษณา