ถ้าเริ่มจากการตั้งสมมติฐานว่า "ซอมบี้ กับแวมไพร์ เป็นสิ่งมีชีวิตคนละสปีชีส์กัน"
+ ปกติสิ่งมีชีวิตมีกลไกป้องกันการผสมพันธุ์ข้ามสปีชีส์หรือแยกเหตุการสืบพันธุ์ 2 แบบคือ 1. ก่อนระยะไซโกต ที่อาจจะเป็นการอยู่กันคนละถิ่นฐาน หรือโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์แตกต่างกันทำให้ไม่เกิดการผสมพันธุ์ กับ 2. หลังระยะไซโกต ที่ผสมพันธุ์กันได้ แต่มีเหตุอะไรสักอย่างที่ทำให้ลูกตาย หรือสุดท้ายแล้ว(ส่วนใหญ่)เป็นหมันไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้
ฉะนั้นถ้า...
- ตั้งสมมติฐานต่อว่า ซอมบี้กับแวมไพร์สามารถผสมพันธุ์กันได้แบบที่ 2. หรือเกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ (Hybridize) แล้วมีลูกเกิดขึ้นจนถึงวัยเจริญพันธุ์ (ไม่ตายซะก่อนด้วยเหตุผลต่าง ๆ ใด ๆ ) -> ลูกที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมัน เช่น ม้า(แม่) + ลา(พ่อ) = ล่อ(ลูก) ซึ่งล่อตัวผู้ทั้งหมดเป็นหมัน แต่ก็ยังมีล่อตัวเมียส่วนหนึ่งมีลูกได้ -> เกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ใช่ม้าหรือลาเหมือนรุ่นพ่อแม่ ส่วนจะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่...
- แต่ถ้าตั้งสมมติฐานว่า การผสมพันธุ์ระหว่างซอมบี้กับแวมไพร์เป็นแบบที่ 1. กรณีนี้ก็ไม่มี Generation ลูก
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา