18 ธ.ค. 2022 เวลา 09:39 • ความคิดเห็น
วันที่เราตัดสินใจขึ้นรถคนละคันกัน โยนโทรศัพท์ทิ้งข้างทางทั้งคู่ และขับรถออกไปบนถนนคนละสายนั้น จะกลับมาเจอกันได้ก็ต่อเมื่อมีจุดหมายที่จะไปเหมือนกันเท่านั้น ซึ่งโอกาสที่จะได้นั่งคันเดียวกันอีกก็ขึ้นอยู่กับจุดหมาย เวลา และบุคคลเท่านั้นที่จะเป็นตัวกำหนด
โฆษณา