1. รับฟัง มากกว่าพูด ขณะที่ฟังก็มองตาและตอบสนองไปตามสิ่งที่คนอื่นเล่าเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดอะไรออกมามากมาย
2. ให้คุณค่า โดยการชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่อีกฝ่ายแสดงออกมา
3. ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขา เช่นมีความคิด ความเชื่ออะไรบางอย่างที่คล้ายกัน
1 ถูกใจ
106 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา