19 ธ.ค. 2022 เวลา 23:08 • ความคิดเห็น
ขอบคุณ ที่สอนและสร้างเรื่องราวการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตเพื่อเป็นประสบการณ์กับตัวเราเองในปีนี้ ขอบคุณมากที่ยังมอบชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ขีวิตในปีหน้า
โฆษณา