🌎ของๆเรา เพิ่งมาสังเกตุเห็น ตอนอาบน้ำสระผมลูก
ผมทำหน้าที่ของผม
เนื้อทำหน้าที่ของเนื้อ
เล็บทำหน้าที่ของเล็บ
หัวใจทำหน้าที่ของหัวใจ
ขนทำหน้าที่ของขน
🌠ทุกอย่างมันทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้น โดยไม่ได้มีความเป็นเรา หรือเราสามารถบังคับบัญชามันได้เลย
🎆ตามหาไปตามหามา ความเป็นเราอยู่ตรงไหนหล่ะ อะไรหล่ะ ที่เป็นเรา ⁉️
ใจเรานี่แหละ ความรู้สึก นึกคิดนี่แหละ ว่าเป็นเรา ของๆเรา ทวนเข้ามาให้ถึงใจ สังเกตุความรู้สึกนึกคิดภายในใจ นั่นแหละ ตัวตน การสร้างภพชาติมันอยู่ตรงนี้
ความรู้ผมอาจจะผิดก็ได้ ตรวจสอบก่อน
อย่เพิ่งเชื่อ
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ แปรปรวน และไม่ใช่ของๆเรา
อัญญาธรรม ฤทธิ์ไกร
โฆษณา