เห็นเขารวย แค่เรา เฝ้ายินดี
เห็นเขามี แค่เรา เฝ้าส่งเสริม
เห็นเขาขาด แค่เรา เฝ้าคอยเติม
เห็นเขาเริ่ม แค่เรา เฝ้าแบ่งปัน
เราก็สุข แค่ใจ ไม่อิจฉา
เราไม่ล้า แค่ใจ ไม่แข่งขัน
เราก็กว้าง แค่ใจ ไม่ตีบตัน
เราแบ่งปัน แค่ใจ ไม่ดักดาน
•สมิงดงธรรม
ขวัญชัย ศีลเตโช
1 ถูกใจ
112 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา