21 ธ.ค. 2022 เวลา 03:04 • ข่าวรอบโลก

นโยบาย 'Counter-strike' กับการพาญี่ปุ่นกลับสู่ความปกติทางทหาร

ในอาทิตย์ที่ผ่านมา นายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ประกาศว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายอย่าง
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ญี่ปุ่นจะเริ่มพัฒนาศักยภาพด้านการ Counter-strike หรือการโจมตีประเทศอื่นด้วยมิสไซล์ เพื่อโต้ตอบการถูกโจมตีจากศัตรู
ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในญี่ปุ่น เพราะหลังจากที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐธรรมนูญใหม่ที่อเมริการ่างไว้ให้ได้กำหนดว่า ประเทศญี่ปุ่นจะ “สละสิทธิการทำสงคราม” และไม่ใช้กำลังในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ หากตีความตรง ๆ การโจมตีประเทศอื่น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ก็คงขัดกับรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม ในปี 2014 รัฐบาลของนายอาเบะ ชินโซ ได้ตีความรัฐธรรมูญแบบใหม่ว่า อนุญาตให้ญี่ปุ่นสามารถมีส่วนร่วมในการนำกำลังทหารไปช่วยปกป้องประเทศพันธมิตร (Collective self-defense) ได้ ดังนั้น การตัดสินใจของคิชิดะจึงเป็นเพียงการขยายเพดานของศักยภาพทางทหารที่รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นจะอนุญาตได้ไปอีกขั้น
แน่นอนว่าต้องมีคนที่โต้เถียงว่า ศักยภาพ Counter-strike ก็เหมือนกับศักยภาพ First strike เพราะญี่ปุ่นก็สามารถยิ่งมิสไซล์เพื่อโจมตีประเทศอื่นก่อนได้ แต่รัฐบาลคิชิดะให้คำมั่นสัญญาว่า การโจมตีประเทศอื่นจะเกิดขึ้นเมื่อญี่ปุ่นหรือประเทศพันธมิตรถูกโจมตีก่อนเท่านั้น
อีกหนึ่งนโยบายที่เปลี่ยนไปคือ คิชิดะจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นมากกว่า 50 เปอร์เซนต์ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อย เพราะคำถามที่หลาย ๆ คนต้องถามคือ คิชิดะจะหาเงินมาจากไหน เขาจึงได้เสนอว่าจะขึ้นภาษีต่าง ๆ เพื่อนำรายได้ใหม่มาเพิ่มงบกลาโหม แต่โพลในญี่ปุ่นก็พบว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นภาษีเพื่อนำเงินไปใช้ทางการทหาร และนักการเมืองหลาย ๆ คนในพรรคของคิชิดะเองก็ไม่พอใจ ทั้งนี้ ก่อนที่เขาจะโดนลอบสังหาร อาเบะได้เสนอให้คิชิดะออก ‘พันธบัตรกลาโหม’ เพื่อหารายได้มาขึ้นงบการทหาร
ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงอิทธิพลทางความคิดของอาเบะในการเมืองญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่แม้ในวันที่เขาไม่อยู่แล้ว เพราะอาเบะคือผู้ที่ชูธงว่าญี่ปุ่นจะต้องคืนสภาพกลับเป็น “ประเทศปกติ” (A normal nation) ที่มีสิทธิในการใช้กำลังทหารได้ดังเช่นประเทศอื่น ๆ
ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยบรรลุเป้าหมายในการแก้รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่นโยบายใหม่ของคิชิดะก็พาญี่ปุ่นมาสู่จุดที่ ญี่ปุ่นมีความ ‘ปกติ’ ทางการทหารมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญเลย
นอกจากนี้แล้ว นโยบายนี้ยังสะท้อนความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับอเมริกาที่กำลังจะเปลี่ยนไป จากเดิมที่ญี่ปุ่นมองว่าตัวเองต้องเล่นบทบาทของ ‘โล่’ ป้องกันตัวเอง ระหว่างที่อเมริกาเป็น ‘หอก’ ที่สามารถโจมตีผู้อื่นได้ ในวันนี้ญี่ปุ่นกำลังจะรับบทของหอกเล่มที่สองเคียงข้างอเมริกา
โฆษณา