21 ธ.ค. 2022 เวลา 12:13 • ความคิดเห็น
ลองบอกหรือสื่อสารด้วยการกระทำก่อนครับ ( ใช้ใจสื่อถึงใจ ) ถ้าเขาตอบรับในทางบวก ก็บอกเป็นคำพูดอีกที วิธีนี้ไม่เสียคนแน่นอนครับ
โฆษณา