โอกาสจะมาหาเมื่อเราพร้อมจะรับมัน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...