ศาสตร์แห่งการช่วยเหลือยูเครน
1
การอุดหนุนยูเครนไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหรือาวุธยุทโธปกรณ์ ทุกประเทศที่ให้ไปย่อมมีเหตุผลของตัวเอง
หลายประเทศให้ไปโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะได้กลับมาหรือผลกระทบ
แต่บางประเทศก็ให้ไปด้วยหวังอะไรบางอย่าง ณ ตอนนี้หรือในอนาคต
เพราะฉะนั้นแสดงว่าทุกคนมีเหตุผลที่ต่างกัน จึงให้ความช่วยเหลือไป
จึงอาจเรียกได้ว่า ศาสตร์แห่งการสนับสนุนยูเครนนั้นจริง ๆ แล้วมีความแตกต่างกัน
มองแบบรัฐศาสตร์
การช่วยยูเครนคือการปกป้องประชาธิปไตยของโลก
มองแบบนิติศาสตร์
การช่วยยูเครนคือการรักษาหลักกฎหมายระหว่างประเทศให้คงความศักดิ์สิทธิ์
มองแบบเศรษฐศาสตร์
การช่วยยูเครนคือการกระตุ้น พลวัตการซื้อขายอาวุธและพลังงาน
มองแบบธุรกิจ
การช่วยยูเครนคือการลงทุน ที่มีความเสี่ยง
1
มองแบบศาสนา
การช่วยยูเครนคือการสั่งสอนมนุษย์ให้รู้จักการให้อภัยเสียที
มองแบบวิทยาศาสตร์
การช่วยยูเครนคือการทดลองเทคโนโลยีภาคสนาม ที่มีมนุษย์เป็นสัตว์ทดลอง
2
มองแบบดาราศาสตร์ ปนโหราศาสตร์
การช่วยยูเครนคือ การเอายานอวกาศไปชนดาวเคราะห์เพื่อเปลี่ยนดวงชะตาประเทศ
มองแบบศิลปศาสตร์ การช่วยยูเครนคือการรักษาสีของแผนที่โลกเอาไว้ให้เป็นเฉดสีเดิม
...
ติดตามอ่านบทความได้ที่
โฆษณา