22 ธ.ค. 2022 เวลา 12:39 • ความคิดเห็น
กรรม วิบากกรรม(ตอนที่ยังไม่ตาย มันต้องรับรู้ ถ้าเป็น ความตายคุณไม่ต้องรับรู้อะไรแล้ว ก็ไม่อยู่ในข้อหลีกเลี่ยงได้ หรือ ไม่ได้)...มันเดินตรงมาที่เรา โดยไม่อาจหลีกหนีได้ ยอมรับมันไม่โทษอะไร เพราะมันจะยิ่งทำให้เราดิ่งลงไปสู่ทุกข์หนักขึ้น และเตรียมใจรอรับอย่างมีสติจะไม่ทุกข์เพิ่ม โดยเฉพาะเจ้ากรรมมาในรูปแบบต่าง ๆ กัน
โฆษณา