22 ธ.ค. 2022 เวลา 14:56 • ความคิดเห็น
เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง
สุขได้แต่อย่ามาก
ทุกข์ได้แต่อย่ามาก
โฆษณา