23 ธ.ค. 2022 เวลา 03:20 • ความคิดเห็น
รบกวนขอความคิดเห็นค่ะคือ เรารู้สึกเหนื่อยกับการใช้ชีวิตที่ต้องทำงานหาเงิน แล้วก็นำเงินมาใช้เหนื่อยที่ต้องหิว แบบเหมือนอยากหลุดพ้นจากวงจรชีวิตไม่ได้เป็นซึมเศร้านะ ส่วนใหญ่บอกว่านี้รสชาติความเป็นมนุษย์
คำถามนี้ถูกลบ
ถ้าคุณเป็นพุทธศาสสนิกชน ลองค้นหาคำสอนที่แท้จริง(ที่ไม่ใช่ความเชื่อ ความเข้าใจผิดๆแบบดาษดื่นเต็มสังคมอย่างทุกวันนี้) เชื่อว่าสุดท้ายจะพบคำตอบนั้น 😎
กระนั้น แม้นับถือในศาสนาอื่นก็ตาม ในแต่ละศาสนาก็มีแนวทางคำตอบเรื่องชีวิตไว้ดีเหมาะสมตามจริตคนอยู่แล้ว (ขอเพียงแต่ศึกษาไป ให้ถึงแก่นคำสอน)
ปล.กลับมาที่ทางพุทธ พระท่านมีคำกล่าวไว้ดังนี้ "อย่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วได้พบกับพระพุทธศาสนา" 😊
โฆษณา