ชีวิตเราต้องตัดสินใจอยู่เสมอถึงแม้เราจะไม่ต้องการก็ตาม
โลกมีแต่จะผลักเราให้เดินไปข้างหน้า มีแค่สองทางที่เราต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาคือดีและไม่ดี ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้การตัดสินใจนั้นจะทำให้ตัวเราลำบากหรือไม่ ที่สำคัญคือสิ่งที่เรารู้ ความรู้บางอย่างก็มีประโยชน์แต่จะรู้ก็ต่อเมื่อเราผ่านอุปสรรคมาแล้วเท่านั้น
30รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...