24 ธ.ค. 2022 เวลา 00:51 • ธุรกิจ
22-24 เพิ่งจบ
25-30 เพิ่งหาตัวตน
30-35 ทำงานเป็นหลักแหล่ง
35-40 เลื่อนตำแหน่ง
40-45 ตำแหน่งสูงขึ้น
45-50 เป็นนายคน
คิดว่า 5 ปี จะไต่เต้าได้สักแค่ไหน ?
22-40 อยู่กับครอบครัว
25-30 ใช้ชีวิต ดื่มเล่นเที่ยวเพราะทำงานแล้ว
30-35 เริ่มสะสมทรัพย์ สร้างครอบครัว
35-40 มีครอบครัว ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน
40-45 มีครอบครัวเป็นของตนเอง ลูกเล็ก 1-2 คน สะสมทรัพย์ ให้ลูก
45-50 ลูกโต แต่ยังดูแลหารายได้ไม่ได้
อันนี้ แค่ คราว ๆ นะ
แปลว่า ต้องทำธุรกิจ ส่วนตัว ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย หรือ สานต่อธุรกิจครอบครัว
ถึง ก้าวกระโดด ได้ รอเกษียณ 40
โฆษณา