24 ธ.ค. 2022 เวลา 04:55
มีครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เจอ และเราไม่รู้ว่าเราจะเจอ มั้ยในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่
โฆษณา