25 ธ.ค. 2022 เวลา 03:06 • ความคิดเห็น
เริ่มจากการยอมรับสภาพหนี้อย่างภาคภูมิ เพราะตัวเราเองเป็นผู้จัดเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
แล้วต่อด้วยการสร้างวินัยในการใช้จ่าย รวมถึงการประหยัด มัธยัส โดยการลด และ/หรือ ตัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็นลง เช่น
ค่ามือถือ+อินเตอร์เน็ต+สังสรรค์+ฯลฯ
ตัวอย่าง…จากที่เคยโปรฯ ใช้มือถือและอินเตอร์เน็ตแบบหรูหราไม่อั้น ก็ให้ลดลงเหลือเท่าที่จำเป็นจริงๆ
การสังสรรค์ ดื่มกิน ตามร้านผับคลับบาร์ ก็ควรงด
เป็นต้นครับ
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ได้มากขึ้น นั่นหมายความว่า หนี้จะลดลงและจบเร็วขึ้นด้วยครับ
โฆษณา