เปลี่ยนได้ครับ ใช้ทักษะ Critical thinking ตั้งคำถามแล้วหาคำตอบแบบมีเหตุผล แล้วเราจะเข้าใจสาเหตุปัญหาต่างๆ แล้วกลับมาตั้งคำถามใหม่ ทำอย่างไรให้ดีกว่าเดิม ครับ
1 ถูกใจ
38 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...