25 ธ.ค. 2022 เวลา 15:19 • ธุรกิจ
มีแผนตอน 50 ครับ สำหรับข้าราชการทหาร คงจะตอบว่ายาก เพราะระเบียบระบุไว้ว่า ต้องรับราชการไม่น้อยกว่า25ปี ถึงจะได้รับบำนาญ
หากออกก่อน จะได้รับเป็นเบี้ยหวัดไปจนถึงอายุ60ปี ต้องมาวางแผนหลัง60อีก เหนื่อยสองรอบ
สำหรับ คนที่คิดเกษียร อยากให้ลองคิดง่ายๆก่อน ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ×12×ปี นับถึงอายุ70
ถ้ามีพอ ก็ยินดีด้วยครับ
โฆษณา