WorldRankingNews : ไทยขึ้นอันดับ1 ยอดขายรถ EV สูงที่สุดในอาเซียน
มีส่วนแบ่งตลาดมากถึง 60% นำหน้าอันดับที่ 2 อย่างอินโดนีเซียเกิน x2 เท่า
รถ EV คือตัวเลือก อันดับ 1 เป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของไทย แม้จะมีกระแสปรับราคาค่าไฟฟ้าขึ้นก็ตาม
ส่วนประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มียอดขายรถยนต์ EV รองลงมา ได้แก่
- อินโดนีเซีย ครองส่วนแบ่งตลาด 25%
- สิงคโปร์ ครองส่วนแบ่งตลาด 12%
- มาเลเซีย ครองส่วนแบ่งตลาด 3%
- เวียดนาม ครองส่วนแบ่งตลาด 0.7%
- ฟิลิปปินส์ ครองส่วนแบ่งตลาด 0.02%
โดยยอดขายรถยนต์ EV ที่ Counterpoint Research ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้
  • 1
โฆษณา