" ดูซิ...เราข้ามกันไปหมด พากันทำบุญ แต่ว่าไม่พากันละบาป ...ผ้าสกปรกไม่ฟอก แต่อยากจะรับน้ำย้อมนะ"....
หลวงพ่อชา สุภัทโท
โฆษณา