ไม่เกี่ยวว่าจนหรือรวย
อยู่ที่มุมมองการใช้ชีวิตของแต่ละคน
ถ้าพอใจในตนเองนั่นก็คือความสุขอย่างนึง
อยู่ที่ความคิดและวิธีการจัดการกับความเครียดหรือทัศนคติต่อปัญหาที่เจอ
เพราะว่าไม่ว่าจนหรือรวย ก็เจอปัญหาเหมือนกัน
4 ถูกใจ
98 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา