27 ธ.ค. 2022 เวลา 02:14 • ความคิดเห็น
การบวชพระ คุณคิดว่ามีความสำคัญอยู่ไหม และถ้ามี คิดว่ามีความสำคัญอย่างไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
สำคัญ.. ชายไทยควรบวช
- เพื่อสืบทอดพระศาสนา
- เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม(แทนคุณพ่อแม่)
- เพื่อฝึกตน ได้ทบทวนจิตใจตนเอง
โฆษณา