28 ธ.ค. 2022 เวลา 06:55 • ไลฟ์สไตล์
ภัยเงียบจากคนทำงาน Quiet Quitting 🫥🫥
ในหลายๆประเทศ มีกระแสการทำงานที่เรียกว่า Quiet Quitting หรือ ลาออกเงียบ หมายถึง การที่พนักงานจะทำงานตามกฎระเบียบขั้นต่ำเท่านั้น ไม่มากไปกว่านี้ (work to rule)
Quiet Quitting
เป็นกลุ่มที่สนใจระเบียบวินัยของบริษัท มากกว่าผลงาน นั่นคือ จะมาเข้างานทำงานตรงเวลาและออกตรงเวลา ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ไม่ทำงานเกินหน้าที่ของตน ไม่ช่วยเหลือเพื่อพนักงานหามองว่าไม่ใช่หน้าที่ ไม่สนใจผลของงาน ทำงานไปวันๆ เพื่อให้ได้เงินตามที่รับจ้าง ไม่สนใจเรื่องการเลื่อนขั้นตำแหน่งหรือโบนัสจากผลงาน (แต่ยังอยากได้โบนัสจากการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม)
คนกลุ่มนี้เกิดขึ้นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะหมดความทะเยอทะยาน โลกการทำงานที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่ตัวเองไม่มีทักษะพิเศษที่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้จึงยอมแพ้ หรือมีหลายงาน ทำงานที่ออฟฟิตเป็นงานหลักแต่มีงานรอง เช่น ขายของออนไลน์ ทำให้ลดความทุ่มเทออกจากงานหลัก
อย่างไรก็ตาม ในยุคที่ความมั่นคงของการทำงานลดลง คนกลุ่มนี้มีสิทธิถูกเลิกจ้างเป็นกลุ่มแรกๆ และด้วยความไม่กระตือรือร้นในการทำงาน การจะออกไปหางานใหม่ หรือ ทำงานของตัวเอง ก็จะมีความท้าทายมาก
ไม่ต้องบอกก็พอรู้ว่า บริษัทหรือองค์กรส่วนใหญ่คงไม่ชอบคนกลุ่มนี้มากนัก เพราะองค์กรต้องเติบโตไปข้างหน้าเรื่อยๆ ด้วยวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จึงต้องการพนักงานที่เติบโตได้ มีความผูกพันและวางรากฐานขององค์กรสู่ความยั่งยืน
ดังนั้น จะเห็นว่าหลายองค์กรยุคใหม่ๆจะเป็นรูปแบบ Flat organizationมากขึ้น เข้าถึงผู้บริหารได้ง่ายขึ้น และมีการกระจายอำนาจ Empowerment ให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้นในงานนั้นๆ เพราะคนกลุ่มนี้อาจไม่ได้ถูกดึงดูดด้วยเงินแต่เป็น การเติมเชื้อเพลิงของ Passion ในงาน 🔥🔥
#QuietQuitting #EatUP #eatupอาหารสมอง
โฆษณา