รวยเร็ว Fat FIRE 🔥🔥💵💵
Fat FIRE แตกต่างและเหมือนจะตรงข้ามกับ Quiet Quitting
คำว่า Fat ใช้สื่อถึงการมีการสะสมเงินจำนวนมากๆ
ส่วนคำว่า FIRE เป็นคำย่อมาจาก Financial Independence, Retire Early
Fat FIRE
ดังนั้น คนกลุ่มที่เป็น FAT FIRE จะเป็นคนหนุ่มสาวที่มุ่งมั่นทุ่มเทไปกับการหารายได้ให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด โดยไม่สนใจ work-life-balance เพื่อจะได้เกษียณตัวเองหรือให้ตัวเองหลุดพ้นจากการทำงานเร็วที่สุด และจึงจะออกไปใช้ชีวิต โดยจากการสำรวจ เป้าหมายในการเกษียณอยู่ที่ 30-40 ปี เลยทีเดียว
จุดที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ คนกลุ่ม Fat FIRE ไม่สนใจว่าตัวเองทำงานที่ตัวเองชอบ ตัวเองรักหรือไม่ สนใจเพียงแค่ตัวเงินว่าถ้าได้เงินมาก ก็จะไปทำสิ่งนั้น เพราะเป้าหมายในการทำงานนั้นชัดเจนคือต้องการเก็บเงินให้ได้มากที่สุด อีกทั้ง จะมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเป็นอย่างมาก จะประหยัดแบบสุดโต่ง
ความท้าทายใหญ่ของคนกลุ่มนี้ คือ การไม่สามารถหาเงินได้ตามเป้าหมายของตัวเองในระยะเวลาอันสั้น เพราะเงินสะสมต้องมากเพียงพอและครอบคลุมกับอีกหลายๆปีที่ต้องมีค่าใช้จ่ายโดยไม่มีรายได้ บวกกับผลของเงินเฟ้อที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี
อีกทั้ง สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอด ลองมองอย่างโรคระบาดโควิดที่ทำให้โลกหยุดชะงักไปหลายปี ย่อมเป็นอุปสรรคของคนกลุ่มนี้ให้การ “สะสมเงิน”
อย่างไรก็ตาม อยากให้มุมมองหนึ่งว่า การมี “เงิน” อาจไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต การใช้ชิวิตอย่างเหมาะสมตามแต่ช่วงวัยของตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าเราทิ้งสิ่งรอบข้างเพื่อจะได้โฟกัสในการทำ “เงิน” ตอนที่เรามีเงินแล้ว สิ่งรอบข้างพวกนั้นก็อาจจะหายไปจากเราแล้วก็ได้
85 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา