28 ธ.ค. 2022 เวลา 13:19 • ความคิดเห็น
อยากขอบคุณตัวเอง ที่ผ่านปีนี้ไปได้
ปีนี้เป็นปีที่แย่ที่สุดตั้งแต่จำความได้
โฆษณา