28 ธ.ค. 2022 เวลา 23:29 • ความคิดเห็น
ในชีวิตเรา
มากมายหลายครั้ง
ในขณะที่คุณใส่ใจ เขากลับไม่ใยดี
ในขณะที่คุณพยายามรั้ง เขากลับปล่อยมือ
ในขณะที่คุณถนอม เขากลับละทิ้ง
ในขณะที่ความจริงใจและความกระตือรือร้น ถูกตอบแทนด้วยความเสแสร้งและความเย็นชา
อย่าเศร้าโศกและเสียใจกับสิ่งเหล่านี้เลย
เพราะโลกกำลังสอนเราว่า
บางสิ่งควรมี บางสิ่งควรขาด บางสิ่งควรไป บางสิ่งควรอยู่
โฆษณา