29 ธ.ค. 2022 เวลา 04:49 • ไลฟ์สไตล์
นักการเมืองไทย.. หัดใส่ใจประเทศก่อนตัวเอง 🙄
โฆษณา