หายใจเข้าออกในถุงพลาสติก เพื่อสูดคาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไปในร่างกาย
2ถูกใจ
27รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...