ตายแน่
ดูชัดๆอะมีบ้ากินสมองหน้าตาเป็นยังไง
เชื้ออะมีบากินสมอง คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสกุลโปรโตซัวซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียวที่เรียกว่า อะมีบ้า(amoeba)... อ่านต่อ
โฆษณา