ตัว​เลขบนถุง​ปุ​๋ยมีความ​หมาย​ว่าอย่างไร
?? -?? -??
ตัวเลขสามตัวบนถุงปุ๋ยแสดงถึงธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) สารอาหารเหล่านี้จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและพบได้ทั่วไปในปุ๋ย
1
ไนโตรเจน N ( Nitrogen ) มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของใบและลำต้น
ฟอสฟอรัส P ( Phosphorus )มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของรากและการผลิตดอก
โพแทสเซียม K ( Potassium ) มีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมของพืชและการต้านทานโรค
ปุ๋ยมักระบุอัตราส่วนของ NPK ซึ่งระบุสัดส่วนสัมพัทธ์ของสารอาหารทั้งสามนี้
ตัวอย่างเช่น ถุงปุ๋ยที่ระบุว่า "10-10-10" มีไนโตรเจน 10% ฟอสฟอรัส 10% และโพแทสเซียม 10% โดยน้ำหนัก
อุดหนุน​สินค้าทางร้าน คลิก
╔═══════════╗
  • 2
โฆษณา